Ustawodawstwo odnośnie stosowania opon zimowych i łańcuchów na koła w Europie

Ważne jest, aby wiedzieć, jakie przepisy i regulacje obowiązują w zakresie opon zimowych i łańcuchów na koła dla pojazdów użytkowych o masie przekraczającej 3500 kg. Rozumiemy to, jak nikt inny! Dlatego chcielibyśmy poinformować Cię, jak wygląda ta kwestia w najważniejszych krajach docelowych w Europie. Poniżej znajduje się tabela z przydatnymi dla Ciebie informacjami.

W przypadku innych krajów europejskich zachęcamy do pobrania dokumentów, zawierających wszystkie informacje na ten temat.

Kraj Zasady dotyczące stosowania opon zimowych Zasady stosowania łańcuchów na koła i opon z kolcami
Belgia Brak ogólnych przepisów odnośnie stosowania opon zimowych. Jeśli jednak jest o tym zapis, muszą one być zamontowane symetrycznie. Łańcuchy na koła są dozwolone tylko na ośnieżonych i/lub pokrytych lodem drogach. Opony z kolcami są niedozwolone.
Niemcy Pojazdy o wadze powyżej 3,5 tony dmc muszą być wyposażone w opony zimowe (M+S) na stałe napędzanych osiach i na osiach sterujących. Opony zimowe wyprodukowane po 1 stycznia 2018 r. muszą posiadać symbol płatka śniegu. Korzystanie z łańcuchów jest obowiązkowe, jeśli jest to wskazane przez sygnalizację. Opony z kolcami są niedozwolone.
Francja Opony zimowe są obowiązkowe tam, gdzie jest to oznaczone znakami. Kamizelka bezpieczeństwa musi być obecna w pojeździe. Korzystanie z łańcuchów nie jest obowiązkowe, ale dozwolone. Na niektórych przełęczach górskich obowiązkowe jest mocowanie łańcuchów na co najmniej dwóch kołach osi napędzanej(-ych). Dotyczy to dróg ze znakiem „B26” „Chaînes à neige obligatoires”. Po znaku „B44” obowiązek ten wygasa. Łańcuchy muszą być wówczas zamontowane na co najmniej dwóch kołach osi napędzanej (napędzanych). Opony z kolcami dla ruchu towarowego są dozwolone tylko w wyjątkowych przypadkach.
Włochy Obowiązkowe na drogach, gdzie znajdują się znaki od 15 listopada do 14 kwietnia. W dolinie Aosty opony zimowe i łańcuchy są obowiązkowe od 15 października do 14 kwietnia. Opony letnie z łańcuchami są również dozwolone. Od 15 listopada do 14 kwietnia obowiązkowe jest stosowanie łańcuchów z oponami letnimi. Łańcuchy muszą być zatwierdzone przez CUNA. Co najmniej dwa łańcuchy na oś napędzaną/osi napędzane (lub na opony zimowe).
Luksemburg Wszystkie koła napędzane w ciężarówkach i autobusach muszą być wyposażone w opony zimowe (M+S) w warunkach zimowych (śnieg, gołoledź, oblodzona nawierzchnia drogi). Od 1 kwietnia do 29 października zabrania się stosowania opon zimowych o niższym symbolu prędkości niż maksymalna prędkość pojazdu. Łańcuchy na koła są dozwolone tylko na ośnieżonych i/lub pokrytych lodem drogach.
Holandia Brak ogólnych przepisów odnośnie stosowania opon zimowych dla ciężarówek. Łańcuchy i opony z kolcami są niedozwolone na drogach publicznych.
Austria Od 1 listopada do 14 kwietnia obowiązkowe są opony zimowe na osi napędowej dla kategorii pojazdów N2* i N3*. W przypadku montażu podwójnego wymagane są opony zimowe. Od 1 listopada do 14 marca w przypadku pojazdów kategorii M2* i M3* obowiązkowe jest stosowanie opon zimowych przynajmniej na oś napędową/osie napędowe. Łańcuchy muszą znajdować się na pokładzie dla osi napędowych od 1 listopada do 14 kwietnia.
Łańcuchy muszą spełniać normy Ö-Norm V5119 dla ciężarówek i autobusów. Dozwolone są również łańcuchy posiadające numer CE z krajów, które są członkami Unii Europejskiej. Opony z kolcami są niedozwolone.
Polska Brak ogólnych przepisów odnośnie stosowania opon zimowych dla ciężarówek, ale są one zalecane. Łańcuchy na osie napędowe należy stosować, jeśli jest to wskazane przez sygnalizację. Opony z kolcami są niedozwolone.
Rumunia W zimowych warunkach drogowych obowiązkowe są opony zimowe M+S na osie napędowe dla pojazdów powyżej 3,5 t dmc. Opony całoroczne nie są uznawane jako opony zimowe. Pojazdy powyżej 3,5 t dmc muszą mieć na pokładzie łańcuchy, które muszą być stosowane na osiach napędowych, jeśli wskazuje na to sygnalizacja. Opony z kolcami są niedozwolone.
Hiszpania Stosowanie opon zimowych lub opon M+S jest obowiązkowe na terenach górskich. Jest to wskazane przez sygnalizację. Łańcuchy są dozwolone, jeśli jest to wskazane przez sygnalizację lub przez władze kraju. Opony z kolcami są niedozwolone.
Szwajcaria Opony zimowe są obowiązkowe w miejscach, w których wskazuje na to sygnalizacja. Minimalna głębokość bieżnika wynosi 1,6 mm dla opon letnich i zimowych. Łańcuchy są obowiązkowe, gdy wskazują na to znaki. Opony z kolcami są niedozwolone.