Montaż opon rolniczych

Przy wymianie opony w traktorze należy w pierwszej kolejności przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa i zasad montażu. To wymagające zadanie, dlatego najlepiej jest wykonywać je z ekspertem do spraw opon (rolniczych). Przed rozpoczęciem należy upewnić się, że nowa opona pasuje do felgi, na którą zostanie założona, oraz do planowanego sposobu użytkowania.
Montaż opon rolniczych

Bezpieczeństwo montażu można zapewnić, stosując prawidłowe narzędzia i sposoby pracy, jak również odpowiednią instalację sprężonego powietrza z ogranicznikiem maksymalnego ciśnienia. Należy oczywiście pamiętać o okularach i obuwiu ochronnym, środkach ochrony słuchu i klatce zabezpieczającej. W przypadku braku klatki należy zachować bezpieczną odległość (przy pompowaniu opony).

Zdejmowanie starej opony

Przed zamontowaniem nowej opony należy zdjąć starą. Nigdy nie wolno zdejmować napompowanej opony! Aby uniknąć przemieszczania się traktora lub innego pojazdu rolniczego, należy zastosować kliny. Następnie pojazd umieszcza się na podnośniku, tak aby koło znalazło się w powietrzu.

Kolejnym krokiem jest naniesienie smaru montażowego na obręcz felgi i stopkę opony. Ułatwi to zdjęcie opony z felgi z wykorzystaniem akcesoriów pomocniczych.

Przygotowanie do montażu opony rolniczej

Montaż nowej opony, przeprowadzany w pionie – czyli na pojeździe – ze względu na możliwość skontrolowania położenia opony, rozpoczyna się od kilku kroków przygotowawczych:

• Sprawdź, czy opona, felga i dętka pasują zarówno do siebie, jak i do pojazdu oraz zastosowania.
• Oczyść felgę i skontroluj ją pod kątem uszkodzeń (wnętrze).
• Jeśli w montażu wykorzystujesz dętkę, zawsze stosuj nową dętkę. W przypadku opon bezdętkowych należy używać felg bezdętkowych. Dodatkowo należy zawsze montować nowy wentyl do opony bezdętkowej.
• W przypadku opon o dużej objętości należy stosować przyrządy hydrauliczne, takie jak montażownica i/lub podnośnik stopki opony.

Ostatnim krokiem przygotowawczym jest naniesienie smaru do opon na obręcz felgi i stopki nowej opony. Cienka warstwa smaru powinna pokrywać zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną stronę opony (wskazówka: po zewnętrznej stronie warstwa smaru powinna sięgać ok. 5 centymetrów powyżej obręczy felgi).

7 kroków w montażu opony rolniczej

Przed rozpoczęciem montażu należy się upewnić, że wentyl lub otwór na wentyl znajduje się na dole. Następnie:

• Umieść pierwszą stopkę opony na obręczy felgi.
• Stopniowo przepchnij stopkę przez felgę. Stopka znajdzie się w najgłębszym rowku felgi.
• Wtłocz trochę powietrza w dętkę, włóż ją w felgę i przełóż wentyl przez otwór na wentyl.
• Przepchnij drugą stopkę przez obręcz felgi do najgłębszego rowka felgi (kończąc przy wentylu).
• Wycentruj oponę na feldze.
• Sprawdź, czy stopki nie przyciskają dętki.
• Napompuj oponę do ok. 2,5 bara, co spowoduje poprawne osadzenie stopek opony.

Kilka wskazówek dotyczących eksploatacji

1- Nigdy nie należy podgrzewać felgi, na której znajduje się opona (nie spawać ani nie lutować).

2- Należy regularnie sprawdzać ciśnienie w oponach.

3- Zbyt niskie ciśnienie niepotrzebnie przyspiesza zużycie karkasu.

4- Zbyt wysokie ciśnienie zmniejsza powierzchnię kontaktu opony z podłożem (utrata przyczepności, większa podatność na uszkodzenia).