O wyborze między oponą radialną a diagonalną decyduje zastosowanie

Producenci projektują i tworzą maszyny do robót ziemnych na podstawie określonych wymogów dla danej dziedziny zastosowania. To samo dotyczy również użycia specjalnych rodzajów opon. Mimo iż jest to zależne od obszaru zastosowania i typu maszyny – w praktyce możliwe są niekiedy pewne wariacje.
O wyborze między oponą radialną a diagonalną decyduje zastosowanie

Producenci projektują i tworzą maszyny do robót ziemnych na podstawie określonych wymogów dla danej dziedziny zastosowania. To samo dotyczy również użycia specjalnych rodzajów opon. Mimo iż jest to zależne od obszaru zastosowania i typu maszyny – w praktyce możliwe są niekiedy pewne wariacje.

o Duża stabilność pojazdu
o Dobre właściwości samoczyszczące na podłożu gliniastym
o Dobra ochrona ściany bocznej opony przed uszkodzeniamiLubimy przekazywać jasne informacje i chętnie dzielimy się naszą wiedzą. Z chęcią objaśnimy więc najważniejsze technologie oraz litery, które są podane na powierzchni opon do robót ziemnych. Na ich podstawie można wcześniej określić, jaki typ opon jest najlepszy w danej sytuacji.

Podstawową kwestią jest wybór między oponą radialną a diagonalną. Chodzi o to, czy opona ma w osnowie warstwy kordu ułożone w sposób radialny, czyli poprzecznie do zaokrąglenia opony, wraz z dodatkowym opasaniem stabilizującym, czy może ma (wyłącznie) ułożone na sobie na krzyż warstwy kordu bez warstwy stabilizacyjnej.O wyborze między oponą radialną a diagonalną decyduje przede wszystkim rodzaj wykonywanych prac i podłoża.

Najważniejsze różnice:

Opona radialna

Opona diagonalna

Doskonała trakcja w terenie

Duża stabilność pojazdu

Duża wytrzymałość

Dobre właściwości samoczyszczące na podłożu gliniastym

Dobry komfort jazdy

Dobra ochrona ściany bocznej opony przed uszkodzeniami

Wysoka odporność na przecięcia bieżnika

 

 

Co oznacza dana litera?

Każda z liter podanych na powierzchni opon do robót ziemnych oczywiście ma określone znaczenie. Znaczenie poszczególnych obszarów zastosowań dla danego typu maszyny, zob. na stronie z artykułami Opony przemysłowe i do robót ziemnych dla danych typów pojazdów i Kody TRA dają jasność.

Inne litery, które dużo mówią o oponie, to (oznaczenia pochodzą z języka francuskiego i podano je w nawiasie):
T = trakcja (traction)
R = skały i kamienie (rocher)
V = prędkość (vitesse)
F = flotacja
P = wszechstronność (polyvalent)
S/R = gładkie / skały i kamienie (lisse / rocher)