Opony do wozów bramowych

Wóz bramowy jest pojazdem czy też maszyną, którego nigdy nie widuje się na drodze. Wykorzystują go przedsiębiorstwa zajmujące się obsługą kontenerów, głównie w portach lub w centrach dystrybucji i składowania. Stosowane w portach wozy częstokroć są w pełni zautomatyzowane, ale spotyka się również modele, w których kierowca znajduje się w wozie lub steruje nim na odległość.

Wozy bramowe służą do przemieszczania kontenerów morskich o standardowych wymiarach (ISO) w terminalach, układania ich w stosy oraz ładowania na ciężarówki. Za pomocą niektórych wozów można tworzyć stosy złożone z czterech ustawionych na sobie kontenerów.

Do pojazdów tego typu niezbędne są opony, które nadają się do bardzo dużych obciążeń (extra heavy duty). Muszą się więc charakteryzować wyjątkową odpornością na zużycie i wytwarzane ciepło, jako że wozy bramowe najczęściej pracują bez przerwy i często się przy tym obracają oraz skręcają. Istotna jest również stabilność na zakrętach. Maksymalna prędkość wozów bramowych nie jest bardzo wysoka i wynosi ok. 30 km/h.

Powiązane strony