Mocowanie kół

Posiadamy bogatą wiedzę na temat felg i opon. Chętnie się nią z Państwem dzielimy. To samo dotyczy również tarcz i możliwości mocowania. Nie są to codzienne czynności, więc chętnie pomożemy w wyjaśnieniu kilku podstawowych pojęć.

Tarcza koła

Tarcza to połączenie obręczy felgi z piastą. Przy użyciu tarczy mocuje się felgę z oponą do pojazdu. Na kształt tarczy ma wpływ wiele czynników. Chodzi tutaj na przykład o kształt felgi, mocowanie osi, kształt i typ hamulca. Są to jednak również kwestie związane z wymogami dotyczącymi nośności oraz tego, że koło powinno dobrze wyglądać.

Mocowanie kół

Mocowanie kół może odbywać się na kilka sposobów (w zależności od pojazdu). Należy uwzględniać kilka kwestii – przede wszystkim rozmiary. Producent kół podaje je w uzupełnieniu do specyfikacji pojazdu. Na co należy zwrócić uwagę:

  • Średnica otworu piasty
  • Średnica okręgu tocznego
  • Liczba otworów śrubowych
  • Średnica otworów śrubowych
  • Typ otworów śrubowych
  • Pozycja tarczy koła (wartość ET)

Wyrównanie lub wartość ET

Wyrównanie, wartość ET, to odległość między płaszczyzną montażową felgi względem piasty. Wyrównanie (wartość ET) może być dodatnie lub ujemne. Ostatecznie rozstaw kół określa się wtedy na podstawie rozmiaru kołnierza / długości osi oraz wyrównania felgi. 

Wyrównanie jest dodatnie, kiedy mocowanie tylnej części płyty koła jest skierowane bardziej na zewnątrz względem środka felgi. Wyrównanie jest ujemne, kiedy tylna część płyty koła jest skierowana bardziej do wewnątrz względem środka felgi.

Na koniec

Oprócz tego duże znaczenie ma to, by odpowiednie opony były montowane na właściwych felgach (zalecanych lub dozwolonych). Należy zwrócić uwagę na właściwą szerokość i prawidłową konstrukcję, np. jednoczęściową lub wieloczęściową.