Opony IF oraz VF zmniejszają zagęszczenie gleby

W ostatnich latach na gospodarstwo rolnicze średnio przypada coraz większy obszar upraw. Widoczny jest jednak trend, zgodnie z którym zmniejsza się liczba firm, przez co ogólna powierzchnia użytków rolnych pozostaje niezmienna. Oznacza to, że przemierzane odległości ciągle rosną, podobnie jak ilość plonów. Maszyny rolnicze są więc bezustannie doskonalone, tak aby ich szybkość i produktywność były wystarczające. Stają się one potężniejsze, większe i cięższe, a tym samym rośnie i obciążenie gleby, i nacisk na wydajność.

To wszystko sprawia, że konieczna jest zmiana sposobu pracy. Nowoczesne maszyny są niezbędne zarówno po to, aby szybko przemieścić się z jednego miejsca w inne, jak i po to, by wydajnie przewozić większe ładunki, a dzięki temu pracować jeszcze szybciej. Nowe pojazdy są jednak większe i cięższe – często znacznie cięższe. Nie rzuca się to w oczy podczas jazdy po drodze, ale powoduje niekorzystne skutki na polu ze względu na zagęszczenie gleby.

Opony też się rozwijają

Zastosowanie w nowych większych pojazdach takich samych opon radialnych, co wcześniej, powoduje zbytnie zagęszczenie gleby. W ślad za powstaniem większych traktorów i pojazdów kilka lat temu zaprojektowano opony IF i VF. Obecnie są one oferowane przez wszystkie najważniejsze marki.

Opony IF i VF

Oznaczenie IF lub VF znajduje się przed rozmiarem opony. IF, skrót od „Increased Flexion”, wskazuje, że opona może przenieść do 20% więcej ładunku niż standardowa opona radialna w tym samym rozmiarze. VF oznacza „Very Increased Flexion”, a opony tego typu mogą przenieść 40% więcej ładunku. Oba rodzaje opon minimalizują zagęszczenie gleby, co pomaga zwiększyć ilość zebranych plonów.

Zasada działania

Opony IF charakteryzują się większą elastycznością ścian bocznych niż standardowe opony o tym samym obwodzie. Ten rodzaj opony może przenieść do 20% więcej ładunku, czyli traktor może zostać obciążony o dodatkowe 20% bez konieczności zwiększania ciśnienia w oponach. Dzięki temu rośnie wydajność.

Podobnie jak opony IF, także opony VF mają identyczny obwód co standardowe opony radialne, ale mogą przenieść taki sam ładunek przy ciśnieniu niższym o nawet 40%. Innymi słowy, opony te mogą przenieść 40% więcej ładunku, co nie wpływa negatywnie na komfort jazdy ani przyczepność.

Większy odcisk opony

Najważniejszą zaletą opon typu Very High Flexion (VF) jest utrzymywanie stałego ciśnienia w oponach niezależnie od prędkości. Oprócz tego większy odcisk opony zmniejsza zagęszczenie gleby i zwiększa mobilność pojazdu na trudnym lub wilgotnym gruncie.

Zastosowanie opon IF lub VF oznacza więc nie tylko większą nośność przy niższym ciśnieniu w oponach, ale także zmaksymalizowanie uzyskiwanych plonów. Opony powodują mniejsze zagęszczanie gleby i uszkodzenia roślin niż porównywalne standardowe opony radialne.